Coachingspraktijk Natuur(lijk) Bewegen

Ondertitel

Mijn naam is Marije Thepass (1981) en het gezicht achter Coachingspraktijk Natuur(lijk) Bewegen. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat je jezelf of de behoeften van je kind weer centraal komen te staan en hierin je eigen natuurlijke beweging weer gaat volgen.


Hierin geef ik natuur en beweging een belangrijke plaats in het coachingsproces.


Bij Coachingspraktijk Natuur(lijk) Bewegen zijn kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom. Ook verzorgt Coachingspraktijk Natuur(lijk) Bewegen workshops en informatiebijeenkomsten voor professionals die met kinderen werken.


Om dit te realiseren heb ik vele opleidingen en trainingen gevolgd.


Voltooide opleidingen
* Psychosociale Basiskennis CPION
* PABO
* SPW

Greep uit voltooide curcussen
* Minder boos en opstandig
* Training kindermishandeling
* Omgaan met probleemgedrag bij kinderen met een verstandelijke beperking
* Inzicht in autisme
* Ervaren en verklaren van autisme
* De leerkracht als coach
* Hoe te leren en hoofdopruimen