top of page

Poepproblemen

Zo’n 100.000 kinderen per jaar hebben last van verstopping en de gevolgen hiervan. Maar ook onder volwassenen komt dit vaak voor en hoe ouder we worden hoe vaker. 

Buikpijn, een harde en pijnlijke stoelgang, een vieze broek....... het kan het leven van je kind of van jezelf negatief beïnvloeden en het zelfvertrouwen een enorme knauw geven. Meestal ontstaan poepproblemen door ophoudgedrag of langdurig luierpoepen door het kind. Zelden is er sprake van medische oorzaken zoals ziektebeelden of bijwerkingen van medicatie. Veel ouders ervaren helaas dat het erg lastig is om deze problemen zelf op te lossen. Het duurt vaak lang om het poepprobleem definiteif op te lossen en er is regelmatig sprake van terugval(len). Kennis over en ervaring met de behandeling met laxeermiddelen in combinatie met aanpak van onderliggende problematiek ontbreekt nog veelvuldig.

Bij welke problemen?

VERSTOPPING is een opeenhoping van veel poep in de darmen. Hoe langer de poep in de darmen blijft, hoe groter en harder dit wordt. Poepen gaat dan steeds moeilijker en kan pijn doen. Je herkent dit doordat je buikpijn krijgt. Kinderen durven of kunnen dan niet meer te poepen.

VIEZE BROEKEN kunnen een gevolg van behoorlijke verstopping zijn. Ook kan dit komen doordat het kind, het moeilijk vindt om tijdig naar de poepaandrang te luisteren. Met vieze (stinkende) broeken kan het kind flink gepest worden en geïsoleerd raken.

LUIERPOEPEN is een probleem wat steeds meer gezien wordt. Door het grote aanbod van luiers en luierbroekjes, kinderopvang, werkende ouders wordt zindelijk maken vaak uitgesteld, waardoor luierpoepen moeilijk af te leren wordt. 

Poepproblemen waarbij sprake is van verstopping moeten ALTIJD BEHANDELD worden met LAXEERMIDDELEN. Om beweging in de buik en opgeslagen hopen ontlasting weg te krijgen. In de meeste gevallen van verstopping is er GEEN SPRAKE van een MEDISCHE oorzaak en zijn er toch laxeermiddelen nodig om de buik leeg te maken en te houden.

Poepprofessional

Als je last hebt van poepproblemen is dit naar en daarnaast is het voor opvoeders (begrijpelijk) naar als hun kind last heeft van poepproblemen. Een poepprofessional kan uitleggen welke laxeermiddelen gebruikt kunnen worden en welke werking deze precies hebben en waarvoor en hoe lang deze nodig zijn. Daarbij het is het belangrijk om op zoek te gaan naar de onderliggende oorzaken (SHIT) van het (on)bewiste ophoudgedrag van het het kind/van jezelf en de verstopping.

De poepprofessional kan samen met opvoeders of jou bekijken waar welke knelpunten zitten en hoe deze kunnen worden omgebogen tot helppunten. 

Methode SuperPoeper ®

Methode SuperPoeper® bestaat uit een systeemgerichte aanpak voor kinderen met poepproblemen en hun opvoeders, maar ook volwassenen en professionals. Ontwikkeld door TOF-Training na jarenlange specifieke kindertherapeutische praktijkervaring met kinderen met poepproblemen en hun opvoeders. De methode voorziet in ondersteuning aan opvoeders en aan het kind.

Opvoeders wordt een uitgebreid EENMALIG consult geboden, waarbij buiten de medische invalshoek, zes andere invalshoeken worden ingezet. Na afloop ontvangen opvoeders een e-mail met toelichting van het stappenplan en plan van aanpak. De focus binnen deze aanpak ligt bij de opvoeders om het kind, dat al zo belast is met het poepprobleem, zo veel mogelijk te ontlasten.

Het kind kan met de app SuperPoeper op speelse en ontspannen manier van alles ontdekken over poepen, poepproblemen en een poepplan. De app kan enerzijds worden ingezet om jonge kinderen op moderne, interactieve wijze poepzindelijk te maken. Anderzijds kan de app gebruikt worden voor kinderen, waarbij poepen en praten over poepen een probleem is.

Bronvermelding: www.superpoeper.nl

bottom of page