Coachingspraktijk Natuur(lijk) Bewegen

Ondertitel

(Kinder)coach Delft

Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen zit in Delft en kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) zijn hier van harte welkom. Ook verzorgt Coachingspraktijk Natuur(lijk) Bewegen workshops en informatiebijeenkomsten voor professionals die met kinderen werken. Maar iedereen die zich aangetrokken voelt door de werkwijze van Coachingspraktijk Natuur(lijk) Bewegen is van harte welkom.

Coachingspraktijk Natuur(lijk) Bewegen heeft geen eigen praktijkruimte maar doet de coaching in de natuur. Samen waterfietsen, op jacht naar een schat, samen wandelen alles is mogelijk. Waar een sessie plaatsvindt bepaal jijzelf!

Een (kinder)coach kan helpen bij het ondersteunen, beantwoorden en begeleiden van vraagstukken die gaan over kinderen, pubers, jongeren, opvoeden en het ouderschap. Maar ook volwassenen zijn van harte welkom. We merken dat de wereld steeds meer onderhevig is aan verandering en dat merken we dagelijks. 

Laagdrempelige, kortdurende begeleidingsvorm

Coaching is een praktische, laagdrempelige en kortdurende begeleidingsvorm. Tijdens de sessies staan de behoeftes, eigen kwaliteiten en het ontdekken van je mogelijkheden centraal. 
Hierdoor krijgt je kind/ jijzelf inzicht in zijn/haar eigen sterke kanten. Door zich bewust te worden van zijn/haar kwaliteiten, leert je kind/jijzelf deze gericht in te zetten en zo zelf problemen op te lossen. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en leert je kind/ leer je (weer) trots te zijn op zichzelf / jezelf.
 
Bij coachingspraktijk Natuur(lijk) Bewegen kun je terecht als er sprake is van poepproblemen, problemen op werk/school, begeleiding nodig is bij rouw, verlies of ziekte en indien er problemen zijn in de timemanagement
Ook werkt coachingspraktijk Natuur(lijk) Bewegen samen met Inloophuis Debora, voor kinderen die zijn geraakt door kanker.

Ook voor ondersteuning voor beroepskrachten

Naast dat een kindercoach in Delft ouders en kinderen/jongeren kan begeleiden, kan een kindercoach ook beroepskrachten die werken met kinderen en/of jongeren ondersteuning bieden bij het uitoefenen van hun vak. Dit kan door individuele trajecten maar ook door het organiseren van workshops of lezingen tijdens studiemomenten.